TÜM ALANLAR  >>  SANAT VE TASARIM BÖLÜMÜ

ALAN DETAY BİLGİLERİ


Sanat ve Tasarım alanı; mekân düzenlemeleri ve tasarımı, resim, heykel ve tasarım uygulamaları, yüzey süsleme ve dekoratif tasarım uygulamaları ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Sanatsal tasarımlar, mekânların daha estetik ve sıcak bir ortam hâline gelmesini sağlar. İç mekânların ve mobilyaların, dış mimari yapısına uygun seçimi ve yerleştirilmesi estetik değeri artırır. Bu alanda, sanatsal tasarımlar ile iç mekân dekorasyonu, heykel, ahşap, tekstil, resim, aksesuarlar, duvar ve yüzey süslemeleri, tekniğine uygun yapılan yasam alanları daha canlı ve sıcak hâle getirilir. Bu tasarımların, perspektif ve bilgisayar destekli çizimler ile sunumları yapılır. Ülkemizde gelişen teknolojiye uygun olarak mimari yapılarda anahtar teslim anlayışı yaygınlaşmaktadır. Bu anlayışta sanat ve tasarım alanının canlı kalmasını sağlamakta ve yeni iş imkânları ortaya koymaktadır.
Meslek lisesinden sonra "Yükseköğretime Geçiş Sınavı"nda ve yetenek sınavlarında başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Yüksek öğretime geçemeyenler ise meslek lisesinde kendilerine verilen iş yeri açma belgeleri ile alanlarında kendilerine ait iş yeri açıp çalıştırabilirler. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, sanat ve tasarım ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Bu mesleklerdeki elemanlar; iç mekân dekorasyon atölyeleri, mimarlık ve iç mimarlık büroları, mobilya fabrikalarının AR-GE bölümleri, tasarım büroları, endüstriyel tasarım atölyeleri, bilgisayarlı tasarım büroları, heykel atölyeleri, seramik atölyeleri, prodüksiyon şirketleri, vitrin mankeni üretim atölyeleri, mozaik resim tasarım atölyeleri, grafik ajansları, vitray tasarım atölyeleri, bezeme restorasyon, tekstil desen uygulama atölyeleri, sahne ve tiyatro dekorasyonu, promosyon ve hediyelik ürün yüzey süsleme atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler. Çalışma ortamında iş güvenliği kurallarına uygun davranmalıdırlar. Sanat ve Tasarım alanında eğitim almış kişiler, iç mekân dekorasyon atölyeleri, mimarlık ve iç mimarlık büroları, mobilya fabrikalarının AR-GE bölümleri, tasarım büroları, endüstriyel tasarım atölyeleri, bilgisayarlı tasarım büroları, heykel atölyeleri, seramik atölyeleri, rodüksiyon şirketleri, vitrin mankeni üretim atölyeleri, mozaik resim tasarım atölyeleri, grafik ajansları, vitray tasarım atölyeleri, bezeme restorasyon, tekstil desen uygulama atölyeleri, sahne ve tiyatro dekorasyonu, promosyon ve hediyelik ürün yüzey süsleme atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler. Kamu sektörüne veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.
Bu Alan için ziyaretçi sayısı: 1602