TÜM ALANLAR  >>  TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME BÖLÜMÜ

ALAN DETAY BİLGİLERİ


Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı sıhhı tesisat, ısıtma ve doğal gaz bina içi tesisati, ev ve ticari tip soğutucular, soğuk oda ve depolar, frigorifik araç ve araç klimalari, ev tipi klima cihazları ile iklimlendirme sistemlerinin montajı, devreye alınması, arıza ve bakım işleri ile ilgili yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme; insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için temel ihtiyaç olan suyu sağlıklı bir şekilde kullanmaları, ısınma ihtiyaçlarının karşılanması, kapalı ortamlarda insan hayatının daha rahat sürdürülmesi, sağlıklı çalışması, endüstri dallarında zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde tutulması, gıda maddelerinin ve tıbbi ürünlerin, bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi işlemlerini kapsar ve hedefler. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektörü, ülkemizde hızla yayılan ve genişleyen, sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile doğal gaz sektörü stratejik bir endüstri olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde ısınma amacıyla kullandığımız doğal gazın dışa bağımlı olarak kullanılması, mevcut kaynaklarımızın kısıtlı oluşu ve dogal gazın özelliği itibariyla diğer yakacaklardan birçok üstünlüğünün olması, doğal gazın etkili ve verimli kullanılmasi ile ilgili özel tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Gaz ve tesisat sektöründe, ülkemizde doğal gazın hızla yayılmasından dolayı büyük oranda istihdam açığı oluşmaktadır. Ayrıca gaz yakan cihazların imalatini yapan firmaların hızla kendilerini yenilemeleri ve teknolojinin gereklerine göre cihazlarını geliştirmeleri bu dalda büyük oranda servis elemanı ihtiyacını oluşturmaktadır.
Meslek eğitimi, meslek liselerinin bu alanın diploma programında verilmektedir. Lise öğrenimlerini bu alanlarda tamamlayan ögrenciler, meslek yüksekokullarının alanının devamı niteliğindeki bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. "Yükseköğretime Geçiş Sınavı"nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Yüksek öğretime geçemeyenler ise meslek lisesinde kendilerine verilen iş yeri açma belgeleri ile alanlarında kendilerine ait iş yeri açıp çalıştırabilirler. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında eğitim alan bireyler, çalışmalarını hem kapalı mekânlarda hem de açık alanda ve her türlü iklim koşullarında yürütür. Bu alandaki tüm çalışanlar, görevlerini yaparken diger sektörlerdeki çalışanlarla ve müşterilerle sağlıklı etkileşimde bulunmalı ve görevlerini meslek ahlakına uygun olarak yürütmelidirler. Delici, kesici, yanıcı özellikteki çalışma ortamında sağlık ve güvenlik kurallarına uymak ve dikkatli çalışmak zorundadırlar. Türkiye genelinde doğal gaz kullanımının hızla yayılması bu sektörde bilgi, beceri ve belgeye sahip yetişmiş eleman ihtiyacını dogurmaktadır. 21 Temmuz 2004 tarihli ve 25.529 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Dogal Gaz Piyasasi Sertifikasi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğin 1. maddesi (I) bendi uyarınca "İç tesisat ve servis hatları sahipleri, dogalgazla ilgili faaliyetlerinde, tesisatçı kadrolarında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş belgelere sahip personel çalıstırmak zorundadır" denilmektedir. Bu nedenle doğal gaz sektörü, Gaz ve Tesisat Teknolojisi alanından yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını artırmaktadır. Bu sektördeki mesleklerde iş bulma olanakları oldukça fazladır. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında eğitim alan bireyler, bu meslekle ilgili faaliyet gösteren bir şirkette çalışılabilir, ustalık belgesini almak koşuluyla kendi iş yerini de açabilir.
Bu Alan için ziyaretçi sayısı: 2312