TÜM ALANLAR  >>  EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

ALAN DETAY BİLGİLERİ


El Sanatları Teknolojisi alanı dokuyacağı halının iplerini boyama, desenini çizme, geleneksel ve yöresel ürünler hazırlama, tekniğine uygun olarak elde ve makinede nakış işleme, desen programını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğine uygun işleme, tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama gibi yeterliliklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan öğeler olan el sanatları, asırlar boyu toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada etkin bir rol oynamıştır. Aynı zamanda eğitim, bilim, teknik ve diğer alanlardaki gelişme düzeyi ile el sanatlarındaki gelişme düzeyi paralellik göstermektedir. Her ne kadar sanayinin gelişmesiyle beraber, el sanatları yok olmaya yüz tutmuş gibi görünse de teknoloji ile yarışını sürdürmeye devam etmektedir. El sanatları ülkemizin kültürel özelliklerinin yanı sıra turizm sektöründe ve yöresel kalkınmada da önemli yer tutmaktadır. El Sanatları tarihî, kültürel ve bilimsel özelliklerinden dolayı yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır. Onun için bu mesleklerde her dönemde eğitimli eleman ihtiyacı olacaktır.
Meslek eğitimi, meslek liselerinin (ML, AML, TL) El Sanatlari Teknolojisi alanında diploma programı ile; mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programları ile verilmektedir. Liseden sonra 'Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda başarılı olanlar, lisans programlarına veya meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Meslek yüksek okullarını bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Eğitimini tamamlayarak yeterlik sertifikalarını alan ve sektörde işbaşında deneyim kazanan kişiler, el sanatları ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilir. El dokumacısı, tekstil fabrikalarında, halı üreten fabrikalarda ve dokuma atölyelerinde çalışır. Halı desinatörü, dokuma fabrika ve atölyelerinde çalışabilir. Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayiinde bu meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır.Dekoratif el sanatları üretim elemanı, alanı ile ilgili bireysel çalışma ya da üretim yapan atölyelerde çalışma imkânına sahiptir. El ve makine nakışçısı, el veya makine nakışına uygun olarak hazırlanmış çalışma ortamında bireysel çalışma imkânına ya da üretim yapan atölyelerde çalışma imkânina sahiptir. Çalışılan işletmenin ölçeğine göre iyi ücret, sosyal güvence, yemek, servis imkânları olabilir. Sanayi nakışçısı, alanı ile ilgili işletmelerde çalışabilmektedir. Büyük ve küçük ölçekli atölyelerde ve fabrikalarda çalışma imkânına sahiptir. Dekoratif ev tekstili üretim elemanı, ülkemizde oldukça gelişmiş bu alanda meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. Dekoratif ev tekstili üretim elemanı büyük ve küçük ölçekli atölyelerde ve fabrikalarda çalışma imkânına sahiptir. El dokuma, alanından mezun olan öğrencilerimiz, dokuma fabrika ve atölyelerinde çalışabilir. Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayiinde bu meslek elemanina ihtiyaç duyulmaktadır. Halı desinatörleri, halı satış ve üretim mağazalarında atölyelerde ve turistik bölgelerde rahatlıkla ve yüksek ücretlerle iş bulabilir. Desinatörlere, ülkemizde gelişmekte olan makine halı sanayiinde ihtiyaç duyulmaktadır. Elde ipek halı dokumada, halı desinatörlerine oldukça ihtiyaç vardır. Dekoratif el sanatları üretim elemanı, eğitimi alan öğrencilerin hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, dekoratif el sanatları üreten atölyelerde, tasarım yapan firmalarda veya kendi iş yerlerinde çalışma imkânları vardır. El ve makine nakışçısının, nakış yapan işletmelerde, moda evlerinde, el nakışı ve makine nakışı üretimi yapan atölyelerde, desen çizimi yapan firmalarda veya kendi işyerlerinde çalışma imkânları vardır. Sanayi nakışçısının, nakışla ilgili imalat yapan işletmelerde, desen üretimi yapan firmalarda, lazer aplike kesim yapan firmalarda, moda evlerinde, desen çizimi yapan iş yerlerinde iş bulma imkânları vardır. Dekoratif ev tekstili üretim elemanının, günümüzde oldukça gelişmiş olan bu alanda iş bulma imkânı geniştir. Mefruşat, tekstil fabrikalarında, alanı ile ilgili büyük ve küçük ölçekli işletmelerde iş bulma imkânları vardır.
Bu Alan için ziyaretçi sayısı: 2457